Diagnoza – cukrzyca. Dlaczego warto skorzystać z pomocy psychologa?

Diagnoza – cukrzyca. Dlaczego warto skorzystać z pomocy psychologa?

11.06.2021

Informacja o chorobie przewlekłej – a taką jest cukrzyca – często powoduje sytuację kryzysową w życiu chorego. Moment diagnozy najczęściej jest dla pacjenta szokiem, na który nie był przygotowany. Dlatego też psycholog powinien być członkiem każdego diabetologicznego zespołu terapeutycznego.

Cukrzyca a stan psychiczny pacjenta

Obecnie nie ma sposobów na wyleczenie cukrzycy i pacjent będzie musiał zmagać się z nią do końca życia z koniecznością reorganizacji na wielu płaszczyznach:

  • włączenia do codziennych obowiązków pomiarów cukru
  • stosowania insulinoterapii,
  • modyfikacji diety,
  • wprowadzenie regularności w spożywaniu posiłków,
  • wygospodarowanie czasu na aktywność fizyczną.

Zmiany są odczuwalne w domu, w naszym miejscu pracy, podczas spotkań z bliskimi, na wakacjach. Życie z cukrzycą wymaga wiele wysiłku i samodyscypliny, gdy jednocześnie zobowiązań dnia codziennego wcale nie ubywa. U wielu pacjentów może pojawić się lęk i mnożące się pytania: Czy sobie poradzę?, Czy moje życie nadal będzie wyglądało tak samo?, Czy będę mógł realizować swoje pasje?, Czy choroba nie wpłynie na moje życie rodzinne i aktywność zawodową?

Jednocześnie wielu pacjentów – zwłaszcza na początku – nie akceptuje swojej choroby, buntuje się przeciwko postawionej diagnozie i pragnie powrócić do stanu „sprzed choroby”. Taki stan powoduje z kolei spadek motywacji do podjęcia leczenia oraz pojawienie się wątpliwości co do własnej skuteczności w tym zakresie.

Stan psychiczny a leczenie

Dodatkowymi problemami mogą być obawy przed prowadzeniem insulinoterapii, lęk przed hipoglikemią i celowe podtrzymywanie podwyższonych wartości glikemii, czy nieumiejętność redukcji stresu w życiu codziennym, co znajduje swoje odzwierciedlenie w podwyższonych cukrach.

Jednocześnie problemy natury psychologicznej, obniżona motywacja czy depresja mogą spowodować, że pacjent nie będzie stosował się do zaleceń lekarskich.

Pomoc psychologiczna w chorobie

Pacjent, który zmaga się z cukrzycą, powinien pamiętać, że nie jesteś ze swoją chorobą sam. Poza wsparciem osób bliskich, które bardzo często razem z nim przeżywają nową sytuację, może skorzystać z profesjonalnego wsparcia psychologa. Psycholog podczas indywidualnych konsultacji skupi się na doświadczanych trudnościach i razem z pacjentem poszuka ścieżek umożliwiających dostosowanie zasad leczenia do indywidualnej sytuacji. Wspólnie z chorym określi CEL, dla którego będzie warto wyrównać swoje cukry, a który to cel pozostanie spójny z aktualnymi potrzebami pacjenta.

Jeśli zmagasz się z cukrzycą i potrzebuejsz motywacji do dalszego leczenia, skorzystaj z pomocy psychologa!

dr hab. n. med.
Andrzej Gawrecki
diabetolog, lekarz chorób wewnętrznych
Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
e-Wizyta (wideokonsultacja)
Umów wizytę
prof. dr hab. n. med.
Aleksandra Araszkiewicz
diabetolog, internista
Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
e-Wizyta (wideokonsultacja)
Umów wizytę
lek. med.
Magdalena Michalak
diabetolog, lekarz chorób wewnętrznych
Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
e-Wizyta (wideokonsultacja)
Umów wizytę
dr n. med.
Dorota Stołtny
diabetolog, lekarz chorób wewnętrznych
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Wizyta stacjonarna
Centrum Medyczne
Ul. Wolności 338b, Zabrze
e-Wizyta (wideokonsultacja)
Umów wizytę

Więcej z kategorii: Diabetologia