Szanowny Użytkowniku, szanujemy Twoją prywatność.

Strona internetowa w domenie adresowej enterna.pl administrowana przez Enterna Medica Sp. z o.o. Enterna Centrum Telemonitoringu i Telemedycyny   wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są umieszczane na urządzeniu, którego używają Państwo do przeglądania strony. Możemy przechowywać na urządzeniu informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskać do nich dostęp, a także przetwarzać dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie. Domyślnie włączone są jedynie pliki, które umożliwiają poprawne działanie strony. Włączenie pozostałych plików pozostawiamy Państwa decyzji. Możecie Państwo zaakceptować wszystkie pliki lub odmówić ich używania (z wyjątkiem niezbędnych jeżeli takie będą). Wykorzystując „Indywidualne ustawienia plików cookie” – „akceptuję tylko wybrane”, możliwe jest dokonanie własnego ich ustawienia. Pamiętaj, że niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych mogą nie wymagać Twojej zgody, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Twoje preferencje będą mieć zastosowanie tylko do tej witryny. Preferencje możesz zmienić w dowolnym momencie, powracając na tę witrynę. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz działania cookies znajdują się w „Polityce prywatności.  Polityce cookies.”

 

Polityka cookies
Opieka telemedyczna nad chorymi ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i/cukrzycą w ofercie Enterna Medica Centrum Nowoczesnej Medycyny

Opieka telemedyczna nad chorymi ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i/cukrzycą w ofercie Enterna Medica Centrum Nowoczesnej Medycyny

Choroby układu sercowo-naczyniowego
14.09.2020

Schorzenia układu sercowo-naczyniowego i cukrzyca, ze względu na częstość ich występowania, następstwa medyczne, koszty ekonomiczne i społeczne stanowią aktualnie jedne z najważniejszych problemów i wyzwań współczesnej opieki medycznej. 

Opieka ambulatoryjna nad tymi chorymi w Polsce, jak i w innych krajach wciąż wymaga poprawy, w tym  wdrażania nowych technologii diagnostycznych, monitorujących jak i terapeutycznych. 

Bez wątpienia nowatorską metodą opieki ambulatoryjnej w tych populacjach chorych jest opieka z wykorzystaniem technik telemedycznych – oferowana przez Enterna Medica Centrum Nowoczesnej Medycyny. 

Dobrze zorganizowana opieka telemedyczna jaką oferujemy umożliwia stały nadzór nad parametrami oceniającymi aktualny stan zdrowotny chorych i daje realne szanse na optymalizację postępowania terapeutycznego, w szczególności farmakoterapii w tych populacjach chorych.  

  Publikowane dane wskazują, że opieka telemedyczna wpływa korzystnie na: 

  • redukcję konieczności stacjonarnych wizyt w poradniach specjalistycznych 
  • umożliwia łatwiejszy i szybszy dostęp do porady specjalistycznej i możliwość szybszej korekty postępowania diagnostycznego i leczniczego  
  • poprawia jakości życia chorych, w tym wzrost poczucia ich bezpieczeństwa  

Skuteczna realizacja przedstawionych powyżej celów skutkować będzie poprawą wyników leczenia chorych z schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i/lub cukrzycą, powinna mieć również korzystny wpływ na efektywność finansową systemu opieki medycznej. 

W minionych latach w Polsce uzyskano bardzo dobre wyniki leczenia szpitalnego chorych ‘"kardiologicznych", również tych z współistniejącą cukrzycą. Te dobre efekty są niestety nierzadko niweczone po okresie  hospitalizacji, czyli w okresie w którym chorzy Ci wymagają opieki ambulatoryjnej. To uwarunkowane jest przede wszystkim wciąż utrudnionym dostępem do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i nie do końca optymalną współpracą na linii lekarz podstawowej opieki medycznej i specjalista z zakresu kardiologii i diabetologii. 

Wciąż ograniczony jest dostęp do badań i oceny parametrów monitorujących czynniki ryzyka, progresji i zaostrzenia chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy a przez to ograniczone są możliwości ich modyfikacji. Jednym z ważnych elementów terapii jest optymalizacja farmakoterapii, a jej realizacja zależy od możliwości systematycznej i częstej kontroli podstawowych parametrów oceniających stan, wydolność układu sercowo-naczyniowego, w tym między innymi: ciśnienia tętnicze krwi, tętna, wagi ciała, analiza zapisów EKG. 

Na podstawie tych relatywnie prostych parametrów możliwa jest optymalizacja zarówno rodzaju, jak i przede wszystkim dawek leków. 

Wdrożenie do rutynowej i szerokiej praktyki klinicznej systemów opieki telemedycznej, które umożliwią stały i regularny nadzór nad przedstawionymi powyżej parametrami i korekcja leczenia farmakologicznego poprawi skuteczność leczenia w tych licznych i trudnych w diagnostyce i leczeniu  populacjach chorych.

Więcej z kategorii: Choroby układu sercowo-naczyniowego