Powikłania neurologiczne po infekcji COVID-19

Powikłania neurologiczne po infekcji COVID-19

10.06.2021

Kiedy mówimy o powikłaniach choroby COVID-19, zwykle mamy na myśli objawy dotyczące układu oddechowego.  Przeprowadzone obserwacje wskazują jednak iż u 60-80% pacjentów po infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 występują objawy neurologiczne.

Zaburzenia węchu i smaku

Najczęstszym powikłaniem, występującym nawet u 80% pacjentów – często już w ostrej fazie infekcji, jest zaburzenie  węchu i smaku. Może one utrzymywać się nawet przez wiele tygodni od zakończenia zachorowania. Przyczyną tych dolegliwości jest prawdopodobnie bezpośredni atak wirusa na nerwy węchowe oraz jego wędrówka do struktur ośrodkowego układu nerwowego.

„Mgła mózgowa”

Inną powszechnie występującą grupą objawów, nazywaną powszechnie mgłą mózgową”, są przewlekłe zmęczenie z towarzyszącym obniżeniem koncentracji, zaburzeniami pamięci, a także bólami i zawrotami głowy.

Na chwilę obecną nie została dokładnie poznana przyczyna powyższych dolegliwości. Przypuszczalnie ma ona związek z nadmierną aktywnością układu odpornościowego w trakcie samej infekcji – tworzące się cytokiny najprawdopodobniej uszkadzają wrażliwe tkanki układu nerwowego.

Zaburzenia czucia, dolegliwości bólowe

Wyniki badań obserwacyjnych coraz częściej zwracają uwagę na występowanie u pacjentów po przebytym COVID-19, mniej specyficznych objawów neurologicznych takich jak zaburzenia czucia czy dolegliwości bólowe w zakresie dłoni i stóp. Występują one nie tylko u pacjentów z obciążeniami chorobowymi i w starszym wieku, ale także u chorych młodych bez chorób współistniejących.

Udary, zespół Guillaina-Barrégo

Obserwacje chorych pozwoliły na zwrócenie uwagi neurologów na częstsze występowanie nagłych  schorzeń neurologicznych takich jak udary niedokrwienne i krwotoczne mózgu oraz ostra zapalna demielinizacyjna polineuropatia (zespół Guillaina-Barrégo), nie tylko w trakcie aktywnej infekcji SARS-COV-2, ale także w okresie po wyzdrowieniu. Również w tym zakresie zaobserwowano dużą zachorowalność w grupie młodych pacjentów bez chorób przewlekłych. 

Należy pamiętać, iż choroba COVID-19 może przebiegać skąpoobjawowo i bezobjawowo i dopiero obecność różnych dolegliwości (w tym także neurologicznych) może wskazywać na przebycie infekcji koronawirusem.

 

Dr Arkadiusz Stęposz

 

Potrzebujesz konsultacji? Nie zwlekaj, zarezerwuj wizytę u neurologa z zespołu Enterna Medica

lek. med.
Marcin Kaczmarczyk
lekarz chorób zakaźnych
Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny
Wizyta stacjonarna
Centrum Medyczne
Ul. Wolności 338b, Zabrze
e-Wizyta (wideokonsultacja)
Umów wizytę

Więcej z kategorii: COVID-19 Medycyna zakaźna