Neurologia
Wizyty w gabinecie Centrum Medyczne
Ul. Wolności 338b, Zabrze
Pokaż dojazd
e-Wizyty(wideokonsultacje)
lek. med.
Klaudiusz Kumor
neurolog
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Wizyta stacjonarna
Centrum Medyczne
Ul. Wolności 338b, Zabrze
e-Wizyta (wideokonsultacja)
Umów wizytę
dr hab.n.med, prof. SUM
Ewa Krzystanek
neurolog
Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM
e-Wizyta (wideokonsultacja)
Umów wizytę
Neurologia w Enterna-Medica

Poradnia neurologiczna w Centrum Nowoczesnej Medycyny Enterna Medica Zabrze

Lekarze specjaliści neurolodzy w Enterna Medica Zabrze zajmują się diagnostyką i leczeniem chorób neurologicznych (chorób układu nerwowego) oraz telekonsultacjami pacjentów.

Konsultacje dla pacjentów:

 • z padaczką,
 • z udarem mózgu,
 • z bólami głowy,
 • z guzem/tętniakiem mózgu,
 • z zaburzeniami pamięci,
 • z chorobą Alzheimera i innymi otępieniami,
 • z chorobą Parkinsona,
 • z miastenią,
 • z neuropatią.

Najgroźniejszą chorobą neurologiczną, która stwarza realne zagrożenie utraty życia, jest udar mózgu. W Polsce co roku na udar mózgu zapada około 70 tys. osób. Udar to niewydolność krążenia krwi, która wpływa na część obszaru mózgu i powoduje śmierć komórek nerwowych. Udar może spowodować porażenie lub utratę przytomności. U większości ludzi nie poprzedza go żaden sygnał ostrzegawczy.

Rozróżniamy trzy rodzaje udarów:

 • udar niedokrwienny, który stanowi ok. 80% przypadków. W jego przypadku najczęściej dochodzi do zamknięcia tętnicy i ograniczenia dopływu krwi do mózgu
 • udar krwotoczny, ok. 20% przypadków, powstaje w wyniku krwotoku śródmózgowego lub podpajęczynówkowego
 • udar żylny, występujący w mniej niż 1% przypadków, jest konsekwencją zakrzepicy zatok żylnych mózgowia.

Liczba osób starszych na świecie stale rośnie. Starzenie się społeczeństwa pociąga za sobą wzrost częstości występowania zespołów neurodegeneracyjnych. W Polsce specjalistycznego leczenia wymaga m.in. 50 tys. chorych ze stwardnieniem rozsianym, a rocznie przybywa ok. 2 tys. nowych przypadków. Ponadto 90 tys. osób cierpi na chorobę Parkinsona, 300 tys. choruje na padaczkę, a prawie 500 tys. osób zmaga się z zespołem otępiennym. Coraz bardziej powszechne się również takie dolegliwości jak bóle głowy, w tym migreny oraz inne zespoły bólowe.

Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła, zapalna, demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. Polega na nieprawidłowym przekazywaniu impulsów nerwowych. Stwardnienie rozsiane trudno jest rozpoznać na jego wczesnym etapie. Dlatego wymaga specjalistycznej diagnostyki i terapii. Chorobę Parkinsona często dzieli się na dwa stadia: wczesne oraz zaawansowane. Wymaga specjalistycznej diagnostyki i leczenia.

Choroba Parkinsona (PD) to przewlekłe, degeneracyjne schorzenie o podłożu neurologicznym. Jest to powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego. Ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona wzrasta z wiekiem. Poprawne rozpoznanie choroby jest kluczowe w ustalaniu procesu leczenia. Diagnozę choroby Parkinsona utrudnia często występowanie chorób współtowarzyszących lub chorób dających podobne objawy. Dlatego tak ważna jest specjalistyczna konsultacja z neurologiem, który postawi rozpoznanie i ustali dalsze postępowanie.

Choroba Alzheimera (AD) to zwyrodnienie układu nerwowego, które prowadzi do otępienia. Jest najczęstszym typem otępienia (demencji), czyli zespołu objawów zaburzeń funkcji poznawczych i zachowań, które powodują problemy w wykonywaniu codziennych czynności oraz wyraźnie pogarszają wcześniejsze funkcjonowanie. Wczesna diagnoza pozwala na wdrożenie leczenia objawowego, które ma na celu spowolnienie choroby i łagodzenie jej skutków. W celu uzyskania efektu terapeutycznego bardzo istotne jest dokładne ustalenie leczenie z lekarzem neurologiem.

Padaczka, epilepsja to zaburzenia neurologiczne będące wynikiem chwilowej niesprawności mózgu, objawiające się nagłymi i napadowymi wyładowaniami wewnątrz komórek nerwowych. Charakterystycznym objawem epilepsji są napady padaczkowe, czyli ataki silnych wstrząsów związane z utratą świadomości. Podstawą rozpoznania jest specjalistyczny wywiad lekarski przeprowadzany z chorym. Pomaga zdiagnozować pacjenta, ale również dobrać odpowiedni sposób leczenia.

Miastenia (nazywana też bywa chorobą Erba-Goldflama) należy do chorób autoimmunologicznych. Charakteryzuje się nadmierną męczliwością mięśni wskutek zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Jest to choroba rzadka, ale wymagająca specjalistycznej diagnostyki oraz leczenia.

Neuropatia (choroba nerwów obwodowych, zapalenie nerwów obwodowych) to stan chorobowy dotyczący nerwów – struktur przekazujących impulsy do różnych części organizmu poza mózgiem i rdzeniem kręgowym. Określany bywa mianem neuropatii obwodowej lub zapalenia nerwów obwodowych. Schorzenie to może być traktowane jako osobne lub być objawem innej choroby. Częstość występowania neuropatii rośnie wraz z wiekiem, niezależnie od płci. Neuropatia może stanowić samodzielną jednostkę chorobową lub też występować jako objaw towarzyszący innym schorzeniem. Przed wdrożeniem procesu leczenia jest potrzebna jest dokładna diagnostyka. Postępowanie terapeutyczne w neuropatiach jest wielopłaszczyznowe.

Lekarz specjalista neurolog w Enterna Medica Zabrze konsultuje wszelkie schorzenia neurologiczne. Należą do nich m.in. padaczka, udar mózgu, bóle głowy, guzy/tętniaki mózgu, zaburzenia pamięci, choroba Alzheimera i inne otępienia, choroba Parkinsona, miastenia, neuropatia.

Neurolog w miejscowości Zabrze. Najwyższa jakość usług medycznych.