Kardiologia
+ 48 518 313 600
Centrum Enterna Medica Zabrze
Ul. Wolności 338b
Zabrze
Teleporady
e-Wizyty

Telekonsultacje dla pacjentów z chorobą wieńcową (przewlekłym zespołem wieńcowym)

Choroba wieńcowa częstą chorobą układu krążenia, która powoduje charakterystyczne objawy pod postacią bólu w klatce piersiowej. Jednak w pewnych przypadkach dolegliwości mogą być nietypowe, zamaskowane. Diagnostyka i leczenie powinna przebiegać pod ścisłą kontrolą kardiologa, który w trakcje konsultacji telemedycznych, na podstawie indywidualnych wskazań, decyduje o doborze dodatkowych badań diagnostycznych i optymalnej terapii.

Telekonsultacje dla pacjentów po przebytym zawale serca

Rozpoznanie ‘’ przebyty zawał serca ‘’ oznacza chorobę przewlekłą i jasno określa konieczność pobierania, stosowania u tych chorych określonych grup leków bezterminowo, czyli mówiąc praktyczne - na zawsze. Chorzy Ci, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy powinni być pod stałym nadzorem specjalistycznym z zakresu kardiologii. Nasza opieka telemedyczna to umożliwia! 

Telekonsultacje dla pacjentów z niewydolnością serca

Chorzy z niewydolnością serca wymagają stałej kontroli i kontaktów z kardiologiem. Szczególnie w tym trudnym okresie pandemii COVID 19, która znacząco utrudniła im dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej chcemy ułatwić tym chorym możliwość uzyskania specjalistycznej porady poprzez wykorzystanie porad telemedycznych.  Nasi chorzy tracą motywację do przestrzegania zaleceń, w konsekwencji zwiększa się ryzyko zaostrzenia choroby i konieczności hospitalizacji z powodu nasilenia objawów niewydolności serca.

Opieka telemedyczna czyli konsultacja bez konieczności wizyty w gabinecie lekarskim daje realną możliwość uzyskania porady specjalisty, która pomoże zoptymalizować leczenie, poprawić samopoczucie chorych i przede wszystkim zmniejszyć ryzyko nasilenia objawów choroby i przez to zmniejszyć ryzyko konieczność hospitalizacji.

Telekonsultacje dla pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, w tym z niezdiagnozowanymi kołataniami serca

W prawidłowych warunkach serce pracuje rytmicznie o określonej częstości, w pewnych jednak sytuacjach może pojawić się zbyt wolne lub z zbyt szybkie „bicie” serca, niekiedy też pojawiają się dodatkowe skurcze. Skuteczne leczenie arytmii uzależnione jest od jej rodzaju. Najlepszym sposobem diagnozy jest zapis elektrokardiogramu (EKG) w trakcje trwania zaburzeń pracy serca. Jednak epizody arytmii mogą być nieprzewidywalne, więc EKG zarejestrowane w gabinecie lekarskim może być prawidłowe.

Opieka telemedyczna daje pacjentowi możliwość wykonania zapisu EKG w trakcje odczuwania dolegliwości w każdym miejscu i o dowolnej porze.

Telekonsultacje dla pacjentów „poszukiwanie” „migotania przedsionków” w profilaktyce udaru mózgu

Migotanie przedsionków jest najczęściej występująca arytmia serca. Jest ona szczególnie rozpowszechniona u osób w podeszłym wieku, po 65 -tym roku życia. U części chorych jest objawowa i może być odczuwana jako nierówne „bicie” serca. Natomiast u wielu osób jest bezobjawowa, osoby dotknięte jej występowaniem nie mają poczucia choroby. Najgorszym powikłaniem migotaniem przedsionków jest niedokrwienny udar mózgu i to powikłanie może wystąpić u osób objawowych jak i nie odczuwających objawów arytmii. Stąd ważne jest ‘’ poszukiwanie ‘’ arytmii ‘’ wśród osób w podeszłym wieku. 

Aby rozpoznać, zdiagnozować migotanie przedsionków musimy je zapisać w EKG. EKG zarejestrowane w gabinecie lekarskim może być prawidłowe, bo arytmia ta u połowy osób dotkniętych jej występowaniem jest napadowa!

Opieka TM daje pacjentowi możliwość wykonania zapisu EKG w trakcje odczuwania dolegliwości w każdym miejscu i o każdej porze. A u osób nie odczuwających arytmii okresowe rejestrowanie EKG co daje realne szanse na jej rozpoznanie i przez to wdrożenie właściwego leczenia profilaktycznego, redukującego ryzyko wystąpienia udaru mózgu o około 80%.

Nasza opieka telemedyczna daje takie możliwości!

Telekonsultacje dla pacjentów z implantowaną sztuczną zastawką serca

Pacjent z implantowaną sztuczną zastawką serca wymaga starannej opieki specjalistycznej, w tym regularnych wizyt w poradni kardiologicznej. Konsultacje telemedyczne stanowią dobrą, uzupełniającą formę opieki nad tymi chorymi. W trakcie telewizyty kardiolog może udzielić ważnych porad dotyczących m. in. profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia i co bardzo ważne właściwego, bezpiecznego leczenia przeciwkrzepliwego.

Telekonsultacje dla pacjentów z wszczepionym kardiostymulatorem

 

Telekonsultacje dla pacjentów z chorobą wieńcową (przewlekłym zespołem wieńcowym)

Choroba wieńcowa częstą chorobą układu krążenia, która powoduje charakterystyczne objawy pod postacią bólu w klatce piersiowej. Jednak w pewnych przypadkach dolegliwości mogą być nietypowe, zamaskowane. Diagnostyka i leczenie powinna przebiegać pod ścisłą kontrolą kardiologa, który w trakcje konsultacji telemedycznych, na podstawie indywidualnych wskazań, decyduje o doborze dodatkowych badań diagnostycznych i optymalnej terapii.

Telekonsultacje dla pacjentów po przebytym zawale serca

Rozpoznanie ‘’ przebyty zawał serca ‘’ oznacza chorobę przewlekłą i jasno określa konieczność pobierania, stosowania u tych chorych określonych grup leków bezterminowo, czyli mówiąc praktyczne - na zawsze. Chorzy Ci, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy powinni być pod stałym nadzorem specjalistycznym z zakresu kardiologii. Nasza opieka telemedyczna to umożliwia! 

Telekonsultacje dla pacjentów z niewydolnością serca

Chorzy z niewydolnością serca wymagają stałej kontroli i kontaktów z kardiologiem. Szczególnie w tym trudnym okresie pandemii COVID 19, która znacząco utrudniła im dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej chcemy ułatwić tym chorym możliwość uzyskania specjalistycznej porady poprzez wykorzystanie porad telemedycznych.  Nasi chorzy tracą motywację do przestrzegania zaleceń, w konsekwencji zwiększa się ryzyko zaostrzenia choroby i konieczności hospitalizacji z powodu nasilenia objawów niewydolności serca.

Opieka telemedyczna czyli konsultacja bez konieczności wizyty w gabinecie lekarskim daje realną możliwość uzyskania porady specjalisty, która pomoże zoptymalizować leczenie, poprawić samopoczucie chorych i przede wszystkim zmniejszyć ryzyko nasilenia objawów choroby i przez to zmniejszyć ryzyko konieczność hospitalizacji.

Telekonsultacje dla pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, w tym z niezdiagnozowanymi kołataniami serca

W prawidłowych warunkach serce pracuje rytmicznie o określonej częstości, w pewnych jednak sytuacjach może pojawić się zbyt wolne lub z zbyt szybkie „bicie” serca, niekiedy też pojawiają się dodatkowe skurcze. Skuteczne leczenie arytmii uzależnione jest od jej rodzaju. Najlepszym sposobem diagnozy jest zapis elektrokardiogramu (EKG) w trakcje trwania zaburzeń pracy serca. Jednak epizody arytmii mogą być nieprzewidywalne, więc EKG zarejestrowane w gabinecie lekarskim może być prawidłowe.

Opieka telemedyczna daje pacjentowi możliwość wykonania zapisu EKG w trakcje odczuwania dolegliwości w każdym miejscu i o dowolnej porze.

Telekonsultacje dla pacjentów „poszukiwanie” „migotania przedsionków” w profilaktyce udaru mózgu

Migotanie przedsionków jest najczęściej występująca arytmia serca. Jest ona szczególnie rozpowszechniona u osób w podeszłym wieku, po 65 -tym roku życia. U części chorych jest objawowa i może być odczuwana jako nierówne „bicie” serca. Natomiast u wielu osób jest bezobjawowa, osoby dotknięte jej występowaniem nie mają poczucia choroby. Najgorszym powikłaniem migotaniem przedsionków jest niedokrwienny udar mózgu i to powikłanie może wystąpić u osób objawowych jak i nie odczuwających objawów arytmii. Stąd ważne jest ‘’ poszukiwanie ‘’ arytmii ‘’ wśród osób w podeszłym wieku. 

Aby rozpoznać, zdiagnozować migotanie przedsionków musimy je zapisać w EKG. EKG zarejestrowane w gabinecie lekarskim może być prawidłowe, bo arytmia ta u połowy osób dotkniętych jej występowaniem jest napadowa!

Opieka TM daje pacjentowi możliwość wykonania zapisu EKG w trakcje odczuwania dolegliwości w każdym miejscu i o każdej porze. A u osób nie odczuwających arytmii okresowe rejestrowanie EKG co daje realne szanse na jej rozpoznanie i przez to wdrożenie właściwego leczenia profilaktycznego, redukującego ryzyko wystąpienia udaru mózgu o około 80%.

Nasza opieka telemedyczna daje takie możliwości!

Telekonsultacje dla pacjentów z implantowaną sztuczną zastawką serca

Pacjent z implantowaną sztuczną zastawką serca wymaga starannej opieki specjalistycznej, w tym regularnych wizyt w poradni kardiologicznej. Konsultacje telemedyczne stanowią dobrą, uzupełniającą formę opieki nad tymi chorymi. W trakcie telewizyty kardiolog może udzielić ważnych porad dotyczących m. in. profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia i co bardzo ważne właściwego, bezpiecznego leczenia przeciwkrzepliwego.

Telekonsultacje dla pacjentów z wszczepionym kardiostymulatorem

 

dr n. med.
Sławomir Pluta
kardiolog, lekarz chorób wenętrznych
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca
Centrum Enterna Medica Zabrze
Teleporada
e-Wizyta
Umów wizytę
lek. med.
Jan Kłyś
kardiolog, lekarz chorób wewnętrznych
I Oddział Kliniczny Kardiologii, Wrodzonych Wad serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca
Centrum Enterna Medica Zabrze
Teleporada
Umów wizytę