Szanowny Użytkowniku, szanujemy Twoją prywatność.

Strona internetowa w domenie adresowej enterna.pl administrowana przez Enterna Medica Sp. z o.o. Enterna Centrum Telemonitoringu i Telemedycyny   wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są umieszczane na urządzeniu, którego używają Państwo do przeglądania strony. Możemy przechowywać na urządzeniu informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskać do nich dostęp, a także przetwarzać dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie. Domyślnie włączone są jedynie pliki, które umożliwiają poprawne działanie strony. Włączenie pozostałych plików pozostawiamy Państwa decyzji. Możecie Państwo zaakceptować wszystkie pliki lub odmówić ich używania (z wyjątkiem niezbędnych jeżeli takie będą). Wykorzystując „Indywidualne ustawienia plików cookie” – „akceptuję tylko wybrane”, możliwe jest dokonanie własnego ich ustawienia. Pamiętaj, że niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych mogą nie wymagać Twojej zgody, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Twoje preferencje będą mieć zastosowanie tylko do tej witryny. Preferencje możesz zmienić w dowolnym momencie, powracając na tę witrynę. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz działania cookies znajdują się w „Polityce prywatności.  Polityce cookies.”

 

Polityka cookies
Kardiologia
Wizyty w gabinecie Centrum Medyczne
Ul. Wolności 338b, Zabrze
Pokaż dojazd
e-Wizyty(wideokonsultacje)

Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, stanowią również główny powód hospitalizacji i niezdolności do pracy a przez to utraty zdolności do zarobkowania. Schorzenia układu sercowo-naczyniowego to przede wszystkim choroby serca, ale również układu naczyniowego, tętnic i żył.

Jakie to schorzenia? Jest ich wiele, a najważniejsze pod względem epidemiologicznym i medycznym to między innymi:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroba niedokrwienna serca i jej postać uwarunkowana miażdżycą tętnic wieńcowych czyli choroba wieńcowa, określana dzisiaj jako przewlekły zespół wieńcowy,
 • choroby naczyń obwodowych obejmujące: tętnice mózgowe, tętnice kończyn dolnych, tętniaki czyli schorzenia najczęściej wynikające z rozwoju miażdżycy,
 • niewydolność serca, kardiomiopatie, choroby osierdzia, wady serca nabyte i wrodzone, w tym wady zastawkowe, zapalenie mięśnia sercowego, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, w tym zatorowość płucna i liczne zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków.

Należy podkreślić, że choroby sercowo-naczyniowe istotnie częściej występują u osób/chorych w wieku podeszłym, w szczególności z współistniejącymi innymi schorzeniami takimi jak cukrzyca, niewydolność nerek, dna moczanowa. Wiemy, że np.  cukrzyca, niewydolność nerek ułatwiają rozwój chorób kardiologicznych. 

Choroby ''kardiologiczne'' mają również istotny wpływ na rozwój jak i dalszy przebieg chorób z zakresu innych układów. Przykładami mogą być schorzenia neurologiczne, takie jak udar mózgu czy przemijające niedokrwienie mózgu (TIA), występowanie objawów neurologicznych takich jak: zawroty głowy, zasłabnięcia, utraty przytomności i wiele innych. Przedstawione objawy mogą być spowodowane zarówno chorobami sercowo-naczyniowymi, ale również mogą być uwarunkowane chorobami metabolicznymi, neurologicznymi.

Chorzy kardiologiczni bardzo często rozwijają tzw. schorzenia psychiatryczne, przede wszystkim depresję.  Uznane naukowo fakty wskazują, że zaburzenia depresyjne występują często u ''chorych kardiologicznych'' a jeśli występują to znacznie pogarszają ich rokowanie. Z drugiej strony wiadomo, że zaburzenia depresyjne istotnie zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych, niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar mózgu czy zgon. Wiemy również, że skuteczne leczenie tzw. schorzeń psychiatrycznych poprawia ich rokowanie. Dlatego tak ważne jest ich rozpoznanie i właściwe leczenie. 

Diagnostyka i leczenia chorych kardiologicznych, szczególnie osób w wieku podeszłym z licznymi schorzeniami współistniejącymi dzisiaj, w dobie pandemii jest wyjątkowo trudne. Dostęp do porad lekarskich jest utrudniony, podobnie do badań diagnostycznych, wdrożenia i modyfikacji leczenia zarówno w ramach POZ jak i w poradniach specjalistycznych.

Potrzebny jest łatwiejszy dostęp do szeroko pojętej opieki kardiologicznej, z wykorzystaniem modelu hybrydowego, czyli rozszerzenie opieki stacjonarnej o możliwości uzyskania specjalistycznych porad telemedycznych (e-Wizyty, wideokonsultacje) oraz rozwiązań z zakresu teleopieki stosowanych w ramach potrzeb i możliwości chorych. 

W Enterna Medica Centrum Nowoczesnej Medycyny staramy się zapewnić właśnie taki model opieki kardiologicznej – kompleksowy, wielodyscyplinarny.        

Telekonsultacje dla pacjentów z chorobą wieńcową (przewlekłym zespołem wieńcowym)

Choroba wieńcowa częstą chorobą układu krążenia, która powoduje charakterystyczne objawy pod postacią bólu w klatce piersiowej. Jednak w pewnych przypadkach dolegliwości mogą być nietypowe, zamaskowane. Diagnostyka i leczenie powinna przebiegać pod ścisłą kontrolą kardiologa, który w trakcje konsultacji telemedycznych, na podstawie indywidualnych wskazań, decyduje o doborze dodatkowych badań diagnostycznych i optymalnej terapii.

Telekonsultacje dla pacjentów po przebytym zawale serca

Rozpoznanie ‘’ przebyty zawał serca ‘’ oznacza chorobę przewlekłą i jasno określa konieczność pobierania, stosowania u tych chorych określonych grup leków bezterminowo, czyli mówiąc praktyczne - na zawsze. Chorzy Ci, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy powinni być pod stałym nadzorem specjalistycznym z zakresu kardiologii. Nasza opieka telemedyczna to umożliwia! 

Telekonsultacje dla pacjentów z niewydolnością serca

Chorzy z niewydolnością serca wymagają stałej kontroli i kontaktów z kardiologiem. Szczególnie w tym trudnym okresie pandemii COVID 19, która znacząco utrudniła im dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej chcemy ułatwić tym chorym możliwość uzyskania specjalistycznej porady poprzez wykorzystanie porad telemedycznych.  Nasi chorzy tracą motywację do przestrzegania zaleceń, w konsekwencji zwiększa się ryzyko zaostrzenia choroby i konieczności hospitalizacji z powodu nasilenia objawów niewydolności serca.

Opieka telemedyczna czyli konsultacja bez konieczności wizyty w gabinecie lekarskim daje realną możliwość uzyskania porady specjalisty, która pomoże zoptymalizować leczenie, poprawić samopoczucie chorych i przede wszystkim zmniejszyć ryzyko nasilenia objawów choroby i przez to zmniejszyć ryzyko konieczność hospitalizacji.

Telekonsultacje dla pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, w tym z niezdiagnozowanymi kołataniami serca

W prawidłowych warunkach serce pracuje rytmicznie o określonej częstości, w pewnych jednak sytuacjach może pojawić się zbyt wolne lub z zbyt szybkie „bicie” serca, niekiedy też pojawiają się dodatkowe skurcze. Skuteczne leczenie arytmii uzależnione jest od jej rodzaju. Najlepszym sposobem diagnozy jest zapis elektrokardiogramu (EKG) w trakcje trwania zaburzeń pracy serca. Jednak epizody arytmii mogą być nieprzewidywalne, więc EKG zarejestrowane w gabinecie lekarskim może być prawidłowe.

Opieka telemedyczna daje pacjentowi możliwość wykonania zapisu EKG w trakcje odczuwania dolegliwości w każdym miejscu i o dowolnej porze.

Telekonsultacje dla pacjentów „poszukiwanie” „migotania przedsionków” w profilaktyce udaru mózgu

Migotanie przedsionków jest najczęściej występująca arytmia serca. Jest ona szczególnie rozpowszechniona u osób w podeszłym wieku, po 65 -tym roku życia. U części chorych jest objawowa i może być odczuwana jako nierówne „bicie” serca. Natomiast u wielu osób jest bezobjawowa, osoby dotknięte jej występowaniem nie mają poczucia choroby. Najgorszym powikłaniem migotaniem przedsionków jest niedokrwienny udar mózgu i to powikłanie może wystąpić u osób objawowych jak i nie odczuwających objawów arytmii. Stąd ważne jest ‘’ poszukiwanie ‘’ arytmii ‘’ wśród osób w podeszłym wieku. 

Aby rozpoznać, zdiagnozować migotanie przedsionków musimy je zapisać w EKG. EKG zarejestrowane w gabinecie lekarskim może być prawidłowe, bo arytmia ta u połowy osób dotkniętych jej występowaniem jest napadowa!

Opieka TM daje pacjentowi możliwość wykonania zapisu EKG w trakcje odczuwania dolegliwości w każdym miejscu i o każdej porze. A u osób nie odczuwających arytmii okresowe rejestrowanie EKG co daje realne szanse na jej rozpoznanie i przez to wdrożenie właściwego leczenia profilaktycznego, redukującego ryzyko wystąpienia udaru mózgu o około 80%.

Nasza opieka telemedyczna daje takie możliwości!

Telekonsultacje dla pacjentów z implantowaną sztuczną zastawką serca

Pacjent z implantowaną sztuczną zastawką serca wymaga starannej opieki specjalistycznej, w tym regularnych wizyt w poradni kardiologicznej. Konsultacje telemedyczne stanowią dobrą, uzupełniającą formę opieki nad tymi chorymi. W trakcie telewizyty kardiolog może udzielić ważnych porad dotyczących m. in. profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia i co bardzo ważne właściwego, bezpiecznego leczenia przeciwkrzepliwego.

Telekonsultacje dla pacjentów z wszczepionym kardiostymulatorem

 

Diagnostyka kardiologiczna w Enterna Medica

 

Elektrokardiogram (EKG)

Elektrokardiogram (EKG)

Jest to podstawowe badanie na wizycie kardiologicznej, całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne. Polega na umieszczeniu na kończynach i klatce piersiowej elektrod służących do zapisywania na taśmie papierowej sygnałów elektrycznych serca.

Do czego służy badanie EKG?
W zapisach EKG można rozpoznać wiele schorzeń dotyczących serca. Do najczęstszych zaliczamy:

 • niedokrwienie mięśnia sercowego, świeży i przebyty zawał serca,
 • zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca,
 • rzadkie genetyczne schorzenia mogące być przyczyną zagrażających życiu arytmii komorowych: np.: zespół Brugadów, zespoły long-QT.

Jak się przygotować do EKG?
Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony pacjenta. Przed badaniem pacjent zostanie poproszony o rozebranie się do pasa, odsłonięcie skóry okolicy kostek, a następnie położenie się we wskazanym miejscu.

 

Holter EKG

Holter EKG: jest to nieinwazyjne badanie służące do rejestracji zapisów EKG w określonym czasie. Najpopularniejszym zapisem Holtera EKG jest 24 godzinny, 3-odprowadzeniowy zapis EKG. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić 12 - odprowadzeniowy Holter EKG, dłuższy okres monitorowania (nawet do 7 dni), lub Holter EKG zdarzeniowy (pacjent rejestruje zapis w przypadku wystąpienia niepokojących objawów).

Jak się przygotować do badania Holter EKG?

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. W wypadku obfitego owłosienia u mężczyzn konieczne może być wygolenie miejsc w których zostaną naklejone elektrody do EKG.

Do czego służy badanie Holter EKG?

Badanie to ma na celu zarejestrować zaburzenia rytmu lub przewodnictwa serca.
W niektórych przypadkach również może wykazać niedokrwienie mięśnia sercowego.

Kiedy wykonać badanie Holtera EKG?

Lekarz specjalista kardiolog z zespołu Enterna Medica zaleci wykonanie tego badania w przypadku odczuwania napadowej arytmii, niewyjaśnionych zawrotów głowy czy omdleń.

 Jak się zachowywać po założeniu Holtera EKG?

Po podłączeniu Holtera EKG pacjent powinien czuć się swobodnie i wykonywać normalne codzienne czynności. Należy jednak unikać moczenia przyklejonych elektrod do ciała oraz samego urządzenia. Celem uniknięcia odklejenia się elektrod (tym samym braku prawidłowego zapisu EKG) należy również unikać czynności powodujących obfite pocenie się.

Jakie informacje będą zawarte w wyniku badania Holter EKG?

Do podstawowych informacji w opisie badania Holter EKG należą: określenie rytmu wiodącego, minimalna, maksymalna i średnia akcja serca, ilość dodatkowych skurczy nad- i komorowych, rozpoznanie arytmii serca oraz zaburzeń przewodnictwa (jeśli wystąpią).

 

Elektrokardiograficzny test wysiłkowy

Elektrokardiograficzny test wysiłkowy jest to nieinwazyjne badanie mające na celu ciągłą    rejestrację zapisu EKG w trakcie wykonywania wysiłku (na bieżni ruchomej lub na ergometrze rowerowych) zgodnie z zaplanowanym protokołem. Najbardziej popularną formą elektrokardiograficznego testu wysiłkowego jest badanie na bieżni ruchomej zgodnie z protokołem Bruce’a, w którym co 3 minuty zwiększa się nachylenie i prędkość bieżni.

Przed badaniem na klatce piersiowej przykleja się 10 elektrod służących do ciągłego monitorowania EKG. W trakcie wysiłku lekarz obserwuje zapis EKG oraz okresowo mierzy ciśnienie tętnicze.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania testu (np.: ból w klatce piersiowej, duszności, zawroty głowy, czy brak możliwości kontynuowania wysiłku) należy je natychmiast zgłosić lekarzowi.

Jak się przygotować do testu?

Pacjent zostanie poproszony o rozebranie się do pasa (w przypadku kobiet z reguły nie jest konieczne zdejmowanie biustonosza). U mężczyzn z obfitym owłosieniem klatki piersiowej wskazane jest ogolenie tej części ciała. W trakcie testu pacjent powinien czuć się swobodnie, a więc wskazane jest założenie niekrępującego ruchy ubrania (np.: spodnie dresowe).

W jakim celu wykonuje się test wysiłkowy?

Najczęstszym wskazaniem do wykonania testu wysiłkowego jest podejrzenie choroby niedokrwiennej (CHD) serca lub ocena niedokrwienia u pacjenta z już rozpoznaną CHD. Innymi wskazaniami może być ocena nasilenia arytmii serca w trakcie wysiłku, czy ocena przyrostu akcji serca w trakcie wysiłku (ocena chronotropizmu).

Jakie informacje będą zawarte w wyniku elektrokardiograficznego testu wysiłkowego?

Wynik testu wysiłkowego będzie zawierał szereg danych takich jak: czas wysiłku, maksymalne obciążenie (w przypadku bieżni ruchomej obciążenie będzie podane w jednostkach metabolicznych- MET), maksymalne osiągnięte tętno i ciśnienie tętnicze krwi, powód przerwania oraz czy wystąpiły zmiany niedokrwienne w EKG. W podsumowaniu najczęściej podany jest wynik testu: dodatni lub ujemny. Dodatni test wysiłkowy świadczy o wystąpieniu niedokrwienia w EKG (dodatni elektrokardiograficznie) lub/i typowej stenokardii (dodatni klinicznie).

 

Echokardiografia (ECHO serca)

Echokardiografia (ECHO serca) jest to nieinwazyjna metoda obrazowania serca i naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. W badaniu tym ocenia się między innymi: wielkość jam serca, kurczliwość mięśnia sercowego, morfologię i funkcje zastawek serca.

Jak się przygotować do badania echokadiograficznego?

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. W trakcie badania pacjent/-tka zostanie poproszony o rozebranie się do pasa. Badanie wykonuje się na leżąco w pozycji na plecach oraz na lewym boku z lewą ręką założoną pod głowę.

Kiedy wykonać badanie echokardiograficzne?

Badanie echokardiograficzne jest standardowo wykonywanym badaniem u większości kardiologicznych pacjentów.  Lekarz specjalista kardiolog Enterna Medica zleci to badanie celem oceny wielkości jam serca, funkcji skurczowej serca, oceny naczyń i zastawek serca. Informacje z tego badania mogą być niezbędne do kwalifikacji pacjentów do leczenia operacyjnego wad zastawkowych, do implantacji kardiowertera-defibrylatora, wymiany aorty wstępującej (w przypadku tętniaka aorty), czy koronarografii (w przypadku spadku frakcji wyrzutowej lewej komory).

 

Kontrola rozrusznika serca/ kardiowertera defibrylatora/ układu resynchronizującego serce.

Kiedy wykonywać kontrolę kardiologicznego urządzenia wszczepialnego (CIED)?

Zgodnie z obowiązującymi standardami rutynowe kontrole CIED powinno się wykonywać w zależności od typu wszczepionego urządzenia od 3-12 m-cy. W niektórych przypadkach mogą zaistnieć wskazania do częstszych kontroli niż rutynowe (np.: wyczerpująca się bateria urządzenia, nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania elektrod, arytmie serca z wyładowaniem wysokoenergetycznym w przypadku implantowanego kardiowertera defibrylatora).

Jak się przygotować do kontroli CIED?

Pacjent powinien dysponować na kontroli paszportem wszczepionego urządzenia. Pozwoli to na szybkie i bezproblemowe połączenie się dedykowanym do danego urządzenia programatorem. W trakcie kontroli w większości przypadków nie ma konieczności zdejmowania ubrań, a badanie może być wykonywane zarówno w pozycji siedzącej jak i leżącej.

 

Kontrola rozruszników serca, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), układów resynchronizujących serce (CRT), którą wykona lekarz specjalista kardiolog w poradni Enterna Medica Zabrze.

Wykonujemy kontrole urządzeń takich firm jak: Medtronic, Vitatron, SJM/Abbot, Boston, Biotronik.

Jak często wykonywać kontrole wszczepionego urządzenia?

W zależności od typu urządzenia (rozrusznik serca, czy kardiowerter-defibrylator) rutynowa kontrola powinna odbywać minimum co 6-12 m-cy. Wyjątek stanowią pacjenci objęci monitorowaniem domowym takiego urządzenia (są wówczas wyposażeni w specjalny transmiter, który przesyła drogą internetową zapisy z urządzenia), u których interwały kontroli ambulatoryjnej można wydłużyć.

Wcześniejsze kontrole należy wykonać w przypadku:

 • wyczerpywania się baterii urządzenia (lekarz kardiolog Zabrze może zalecić częstsze kontrole, aż do stwierdzenia konieczności wystawienia skierowania do wymiany urządzenia)
 • złego samopoczucia pacjenta, wystąpienia zawrotów głowy/omdleń,
 • wyładowań kardiowertera-defibrylatora
 • stymulacji nerwu przeponowego odczuwalnego jako czkawka, uczucie „kopania” w lewym podżebrzu.
 • szybszego męczenia się pacjenta nieobserwowanego wcześniej
 • uczucia arytmii (kardiologiczne urządzenia wszczepialne mają możliwość zapamiętywania epizodów arytmii).

Jak się przygotować do wizyty?

Pacjent zostanie poproszony o dokument stwierdzający typ oraz firmę wszczepionego urządzenia. Takim dokumentem jest otrzymany podczas implantacji paszport urządzenia. W przypadku jego braku można okazać kartę wypisową z hospitalizacji, podczas której implantowano urządzenie. Wskazane jest również posiadanie dotychczasowej dokumentacji medycznej i listy aktualnie przyjmowanych leków.

W naszej Poradni Enterna Medica Zabrze dysponujemy możliwością kontroli urządzeń wszystkich firm, których urządzenia są implantowane w Polsce: Medtronic, Vitatron, SJM/Abbot, Boston, Biotronik.

Jak przebiega kontrola rozrusznika serca, kardiowertera-defibrylatora, układu do resynchronizacji serca?

Kontrola kardiologicznego urządzenia wszczepialnego jest całkowicie bezbolesna. Może odbywać się w pozycji siedzącej jak i leżącej. Lekarz specjalista kardiolog Enterna Medica Zabrze przy pomocy odpowiedniego programatora i głowicy przyłożonej w miejscu implantacji urządzenia odczytuje dane z urządzenia. Następnie analizuje zaprogramowane parametry, stan baterii, zdarzenia arytmiczne, kontroluje prawidłowe działanie wszystkich elementów wszczepionego układu. Rutynowa kontrola trwa ok 10 -15 min, ale w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrola może wymagać znacznie więcej czasu. Pacjent otrzymuje od lekarza zaświadczenie z przeprowadzonej kontroli oraz proponowany czas kolejnej rutynowej wizyty.

Skorzystaj z kontroli w naszej poradni kardiologicznej. Nasz kardiolog w miejscowości Zabrze pozostaje do Twojej dyspozycji. Umów wizytę przez panel online lub skontaktuj się z Recepcją.

 

 
dr n. med.
Sławomir Pluta
kardiolog, lekarz chorób wenętrznych
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca
Wizyta stacjonarna
Centrum Medyczne
Ul. Wolności 338b, Zabrze
e-Wizyta (wideokonsultacja)
Umów wizytę
prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Kalarus
kardiolog, lekarz chorób wewnętrznych, elektrofizjolog
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca
Wizyta stacjonarna
Centrum Medyczne
Ul. Wolności 338b, Zabrze
Umów wizytę
lek. med.
Jan Kłyś
kardiolog, lekarz chorób wewnętrznych
I Oddział Kliniczny Kardiologii, Wrodzonych Wad serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca
e-Wizyta (wideokonsultacja)
Umów wizytę
dr n. med.
Paweł Francuz
kardiolog, lekarz chorób wenętrznych
I Oddział Kardiologii i Angiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Wizyta stacjonarna
Centrum Medyczne
Ul. Wolności 338b, Zabrze
e-Wizyta (wideokonsultacja)
Umów wizytę
dr n. med.
Agata Musialik-Łydka
kardiolog, lekarz chorób wewnętrznych
I Oddział Kardiologii i Angiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Wizyta stacjonarna
Centrum Medyczne
Ul. Wolności 338b, Zabrze
Umów wizytę