Podejrzewasz pogorszenie lub zaostrzenie objawów niewydolności serca?

 

U chorego z niewydolnością serca każda infekcja może prowadzić do zaostrzenia objawów niewydolności serca czy DEKOMPENSACJI, która stanowi zagrożenie życia i wymaga hospitalizacji

UWAGA: W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.
Aby wezwać pogotowie ratunkowe, należy zadzwonić:

  • z telefonu stacjonarnego na numer 999,
  • z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.

 

 

Ważne informacje

Ankieta ma charakter edukacyjny. Udostępnienie Ankiety nie jest działalnością leczniczą polegającą na udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej t. j. Dz. U. z 2020 poz. 295, 567, 1493,2112, 2345, 2401. Wskazania dostarczone przez Ankietę mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i pomocniczy – nie mogą być traktowane jako porada lub diagnoza lekarska. Są oparte na informacjach przekazanych przez Użytkownika. Wynik ankiety nie może stać się w żaden sposób wiążący i nie stanowi wytycznych postępowania. Wydawca Ankiety nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych w treści Ankiety. Wydawca Ankiety dokonał wszelkich starań, aby informacje w niej zawarte były poprawne merytorycznie, jednak decyzja dotycząca leczenia należy wyłącznie do lekarza.

Ankieta jest utworem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1231, z 2020 poz. 288.  Ankieta nie może być powielana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie bez pisemnej zgody właściciela praw. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części z naruszeniem prawa, tzn. bez właściwej zgody, jest zabronione pod groźbą kary i może być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności.