Szanowny Użytkowniku, szanujemy Twoją prywatność.

Strona internetowa w domenie adresowej enterna.pl administrowana przez Enterna Medica Sp. z o.o. Enterna Centrum Telemonitoringu i Telemedycyny   wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są umieszczane na urządzeniu, którego używają Państwo do przeglądania strony. Możemy przechowywać na urządzeniu informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskać do nich dostęp, a także przetwarzać dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie. Domyślnie włączone są jedynie pliki, które umożliwiają poprawne działanie strony. Włączenie pozostałych plików pozostawiamy Państwa decyzji. Możecie Państwo zaakceptować wszystkie pliki lub odmówić ich używania (z wyjątkiem niezbędnych jeżeli takie będą). Wykorzystując „Indywidualne ustawienia plików cookie” – „akceptuję tylko wybrane”, możliwe jest dokonanie własnego ich ustawienia. Pamiętaj, że niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych mogą nie wymagać Twojej zgody, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Twoje preferencje będą mieć zastosowanie tylko do tej witryny. Preferencje możesz zmienić w dowolnym momencie, powracając na tę witrynę. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz działania cookies znajdują się w „Polityce prywatności.  Polityce cookies.”

 

Polityka cookies
Nowoczesna poradnia leczenia nadciśnienia tętniczego

Poradnia Leczenia Nadciśnienia Tętniczego

Pacjent z leczonym nadciśnieniem tętniczym lub podwyższonymi wartościami ciśnienia w pomiarach domowych

Jeżeli jesteś pacjentem leczonym z powodu nadciśnienia tętniczego lub często stwierdzasz u siebie podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, powyżej 130/85 mmHg w pomiarach domowych, to powinieneś być pod nadzorem lekarza, specjalisty z zakresu kardiologii.

Podwyższone, nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego to zwiększone ryzyko wystąpienia tzw. niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak: zawał serca, udar mózgu, arytmii serca. Znajdujesz się w grupie osób szczególnie zagrożonych wystąpieniem tych powikłań.

Proponujemy wprowadzenie stałego, kardiologicznego nadzoru specjalistycznego

W ramach pakietu teleopieki otrzymasz aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego, który zarejestrowane pomiary automatycznie przekazywać będzie do bazy danych, dzięki czemu lekarz-specjalista będzie miał stały wgląd do tych wyników. Umożliwi to ocenę skuteczności leczenia i wdrożenie odpowiedniej korekty terapii, jeśli będzie taka potrzeba, bez niepotrzebnego opóźnienia wynikającego np. z oczekiwania na termin konsultacji stacjonarnej.

Jeśli wyrazisz zgodę na taką formę specjalistycznej opieki, to w czasie pierwszej wizyty w naszej poradni ocenione zostanie całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe.

Może również być konieczne rozpoczęcie leczenia, nie tylko nadciśnienia, ale również zaburzeń metabolicznych, np. hiperlipidemii, hiperurykemii czy nieprawidłowej glikemii.

Szczegóły pakietu w wariancie pełnej opieki telemedycznej

Wizyta pierwszorazowa

Do takiej wizyty najlepiej przygotować się wcześniej – zapisuj pomiary ciśnienia w dzienniczku (pomiary po 5. minutach odpoczynku, rano i wieczorem, optymalnie przez 7 dni). Dzienniczek pomiarów jest bardzo istotnym elementem diagnostyki, pozwala interpretować wyniki pomiarów w gabinecie lekarskim.

Na wizytę kardiologiczną zabierz aktualne wyniki badań krwi (morfologia, kreatynina, wyliczany wskaźnik filtracji kłębuszkowej, elektrolity, kwas moczowy, doustny test obciążenia glukozą, lipidogram, aminotransferazy, TSH) oraz badania ogólne moczu z oceną obecności białka lub wskaźnika albumina/kreatynina (preferowane). Warto również mieć ze sobą wynik konsultacji okulistycznej ze specjalistyczną oceną dna oka.

W trakcie pierwszej wizyty wykonuje się:

 • badanie podmiotowe i przedmiotowe,
 • badanie EKG spoczynkowe,
 • badanie echo serca,
 • badanie wysiłkowe na bieżni, w przypadku braku przeciwwskazań.

Podczas tej wizyty przekazany i skonfigurowany również zostanie specjalistyczny ciśnieniomierz podłączony do Centrum Telemonitoringu i Telemedycyny Enterna Medica.

Wizyta druga

Porada może być zrealizowana po 2-4 tygodniach stacjonarnie lub online. Celem wizyty jest potwierdzenie/wykluczenie rozpoznania nadciśnienia, rozpoczęcie farmakoterapii lub ocena skuteczności zaleconego wcześniej leczenia. Analizie podlegają wartości ciśnienia tętniczego przesłane do systemu. Jeżeli nie dostarczyłeś wymaganych badań dodatkowych wcześniej, jest możliwe przesłanie wyników przez system teleopieki. Dodatkowo, jeżeli będzie taka konieczność, lekarz może poprosić o kontrolne badania laboratoryjne (zwykle dotyczy to badań krwi: stężenia kreatyniny i elektrolitów, lipidogramu i aminotransferaz, hemoglobiny glikowanej).

Wizyta trzecia

Odbywa się po 3-6 miesiącach. Na tym etapie celem wizyty jest ocena skuteczności zaleconego wcześniej leczenia i zapisanie leków w ilości wystarczającej do kolejnej wizyty, która prawdopodobnie będzie zaplanowana za kolejne 6 miesięcy. Analizie podlegają wartości ciśnienia tętniczego przesłane do systemu teleopieki. Jeżeli będzie taka konieczność, lekarz może poprosić o kontrolne badania laboratoryjne (zwykle dotyczy to badań krwi: stężenia kreatyniny i elektrolitów, lipidogramu i aminotransferaz, hemoglobiny glikowanej).

Wizyta czwarta

Odbywa się w 12 miesiącu od pierwszej wizyty. Do tego czasu pomiary ciśnienia tętniczego są regularnie odczytywane w systemie teleopieki przez personel medyczny. W razie potrzeby zostaniesz poinformowany o konieczności wcześniejszej wizyty.

Wyniki badań dodatkowych również są istotnym elementem diagnostyki, ponieważ dają podstawę do oceny całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego oraz ewentualnych powikłań narządowych, których obecność wpływa na decyzje terapeutyczne.

WAŻNE!

W przypadku ujawnienia się w okresie obserwacji nieprawidłowych wartości ciśnienia lekarz specjalista kontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali korektę leczenia i dalsze postępowanie.

Zalety stałego nadzoru specjalistycznego w ramach teleopieki:

 • zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez stały monitoring,
 • skrócenie czasu reakcji na sytuacje zagrożenia,
 • wykrywanie zaburzeń rytmu serca trudnych do zdiagnozowania przy zdarzeniach występujących sporadycznie,
 • stały i szybki wgląd do wyników dla lekarza,
 • szybsza i pełniejsza diagnoza,
 • ocena skuteczności postępów leczenia,
 • możliwość wdrożenia odpowiedniej korekty terapii,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia tzw. niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak: ponowny zawał serca, rozwój niewydolności serca, udar mózgu czy występowanie arytmii serca,
 • brak opóźnień wynikających z oczekiwania na termin konsultacji stacjonarnej.

 

Opieka - wybierz wariant

Oferta dla pacjenta (warianty teleopieki)

Okres obserwacji rok (pakiet maximum) – zawierający stały nadzór i 4 konsultacje kontrolne.
Opłata miesięczna: 156 zł/mc

Okres obserwacji minimum 6-mcy (pakiet minimum) – sam nadzór telemedyczny z korektami leczenia.
Opłata miesięczna: 93 zł/mc
oraz wizyty płatne poza systemem opieki wg. aktualnych cen poszczególnych specjalistów

 

Aby umówić pierwszorazową wizytę skontaktuj się z rejestracją:
tel. +48 518 313 600,
w godzinach: 15:00-20:00 (poniedziałek-piątek)